PARASOXOUSIN

PARASOXOUSIN (at lægge sandhed ved siden af løgn)


Jeg har igennem en årerække mødt og talt med en mand, der nu er pastor emeritus fra folkekirken. I de første mange år havde vi en del sammenstød over visse læremæssige ting, men i den senere tid er jeg igen og igen gået fra vore samtaler med glæde i hjertet fordi det han har sagt har været overvejende rigtigt, men gælden har været begrænset af en mistanke om at at de rigtige ting han sagde bare var "fernis". Sidst jeg var sammen med ham havde vi en ekstra lang samtale, hvor han igen sagde en mængde rigtige ting, og så alligevel kom det pludseligt midt i det hele:

” man kan ikke definere kristendom alene ud fra Bibelen, for man skal have alt det med, som kristne har sagt i tiden siden Kristus." Og så fortsatte han: "Hvis man definerer kristendom alene ud fra Bibelen gør man Bibelen til Gud”

   Det fik mig øjeblikkeligt til at tænke på katolsk teologi, hvor man definerer Guds ord, som summen af Bibelen og Magistrarium, hvor Magistrarium er den nedfældede kirkelige tradition. Og der gælder så at hvis der er uoverensstemmelse imellem Magistrarium og Bibelen, så er det Magistrariums ord der gælder. Der var også et par skriftsteder, der kom i mine tanker:


Første skriftsted:

Matt. 15,8-9: Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud.«

Blander man menneskebud ind i undervisningen, så dyrker man Gud forgæves


Andet skriftsted:

2. Pet. 2,1a: ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv,

I grundteksten til det Peter her siger om at indsmugle ødelæggende vranglærdomme bruges ordet ”parasoxousin”, som betyder ”at lægge sandhed ved siden af løgn”


Det er uhyggeligt at en person, som ellers må anses for at være velmenende således blander sandhed og løgn, og gør sig til en blind vejleder for blinde (Matt. 15,14).

Vi må være årvågne, og se til at vi ikke lader os forføre af venlighed og veltalenhed!!