HELLERE TÆNDE ET LYS END FORBANDE MØRKET

HELLERE TÆNDE ET LYS END FORBANDE MØRKET?Det er blevet ret populært at sige ”Hellere tænde et lys end forbande mørket”


Det lyder jo vældig flot at sige sådan, men det lyder også ret humanistisk!


Jeg spørger: handlede Jesus forkert, da han i Matt. 12,34 sagde til farisærene og de skriftkloge: Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.


 


Og i Matt. 23,32: Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede?


 


Og i Matt. 23,27: Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I ligner kalkede grave; udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed.   Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed.


 


Eller tog Helligånden fejl, da Han inspirerede Paulus til at skrive i Gal. 1,8: Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han.

Paulus bruger faktisk udtrykket Anathema, som betyder "udelukket fra frelsen".


 


Og i Gal 2,11:   Men da Kefas kom til Antiokia, trådte jeg op imod ham ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. Før der kom nogle fra Jakob, spiste han nemlig sammen med hedningerne; men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne.


 


Tog Gud fejl da Han fik Moses til i 5. Mos. 13,7-12 at skrive:   Hvis din bror eller din søn eller datter eller din kone, som du elsker, eller din nærmeste ven i hemmelighed prøver at lokke dig og sige: »Lad os gå hen og dyrke andre guder,« guder som hverken du eller dine fædre har kendt, men som dyrkes af de folk, som bor rundt omkring jer, enten nærved eller langt borte, over hele jorden, da skal du ikke give efter for ham og ikke lytte til ham. Vis ham ingen barmhjertighed, og skån ham ikke, dæk ikke over ham, men slå ham ihjel! Du skal være den første, der løfter hånden mod ham, når han skal dræbes; derefter skal resten af folket løfte hånden. Du skal stene ham til døde, for han har forsøgt at lede dig bort fra Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Hele Israel skal høre om det og blive bange, og man skal ikke mere begå så ond en handling hos dig.


 


Et faktum er det i hvert fald at Bibelen (Guds ord) igen og igen forbander mørket!


  Vil du gå i rette med Gud over det og fortælle Ham at sådan taler pæne mennesker ikke, og at man opnår meget bedre resultater ved at tale udglattende,  diplomatisk og med empati? Så god fornøjelse med det!

Jeg foretrækker for min del at tale, som Guds ord gør det (det føler jeg mig mest tryg ved, men det skaffer mig ikke popularitet ret mange steder).