DET HYPERKARISMATISKE

DET HYPERKARISMATISKE

 

 Karismatikere taler normalt i flotte vendinger om hvor vigtigt Guds ord er, men jeg har igen og igen hørt dem udtale: ”Bibelen siger ganske vist sådan og sådan, meen..! jeg har nu oplevet..!”, og så afslører de efterfølgende at de i virkeligheden rangerer oplevelser højere end Guds ord, og altså i praksis bygger deres lære på oplevelser. Her er det vigtigt at notere sig at Satan og hans hær af dæmoner ikke alene evner, men også ønsker at give folk overnaturlige oplevelser, og vi kan være sikre på én ting: At de oplevelser de giver, altid leder bort fra sandheden uanset hvor rigtige og gode de kan virke og føles, for Satan er farligst når han viser sig, som en lysets engel 2. Kor. 11,12-14:

Hvad jeg gør, vil jeg stadig gøre for ikke at give dem, der søger det, anledning til at være stolte af, at de er som vi.   De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

 

Vi har desuden dette skriftord: Ef 6,12:Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

 

Den konstante jagen efter oplevelser har ført karismatikerne længere og længere ud i det bizarre, hvor hyperkarismatikerne i dag er helt opslugte af mysticisme, som har sneget sig ind i bevægelsen i form af New Age i stil med østens kundalini dyrkelse. Newzealænderen Andrew Strom var med i den karismatiske bevægelse i mere end 25 år, og i profetbevægelsen i 11 år. Han vågnede dog op til realiteterne, og skrev så bogen ”Kundalini Warning”, som han har fulgt op med en videodokumentar, som ganske vist er på engelsk, men jeg tror billederne taler deres eget sprog om hvor meget det hyperkarismatiske ligner østens kundalini. Jeg har lavet et sammendrag af dokumentaren, som  kan ses ved at klikkeher