OM MIDRASH

OM MIDRASHDe jødiske rabbinere brugte en tolkningsmetode, som kaldes midrash, og værende rabbinere brugte både Jesus og Paulus også midrash.


I midrash er det sådan at man ser konkrete hændelser og fysiske realiteter, som billeder på åndelige ting. Man kan også se historiske hændelser, som billeder på andre historiske hændelser.


Her følger nogle eksempler:


 


1  2. Mos. 11-13:   Når Herren fører dig til kanaanæernes land og giver dig det, sådan som han tilsvor dig og dine fædre,

      skal du overgive alt det første, der kommer ud af moderlivet, til Herren. Alle førstefødte handyr af dit kvæg skal tilhøre

      Herren. Det førstefødte æsel kan du frikøbe med et lam; vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det.

      Et æsel er et stædigt (stivnakket) dyr og et billede på mennesker, der ikke vil angre deres synd.

          Hvis de ikke vil lade sig frikøbe ved Guds lam (Jesus), så får de ”knækket nakken”,(om ikke før,

       så på dommens dag). Alle drengebørn skulle frikøbes med sølv, som er et billede på at Jesus blev

      forrådt for sølvpenge). Sølv har altid noget med prisen for frelse at gøre.


 


2 I Joh. 3, 3b – 10 læser vi: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se


      Guds rige.«   Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan


      da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?«   Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger


      jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige.   Det, der er født af kødet,


      er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd.   Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig:


      I må fødes på ny.Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer


      fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.«  Nikodemus spurgte ham: »Hvordan


      kan det gå til?«  Jesus svarede: »Du er lærer i Israel og forstår ikke det? 


      Nikodemus var rabbiner  og var altså uddannet i midrash, så Jesus håner ham faktisk lidt fordi han ikke

      forstår at Jesus bruger midrash (bruger  fysisk fødsel, som et billede på en åndelig realitet: At det er

      nødvendigt for frelse at man åndeligt set bliver født, som et nyt menneske.  


 


3   Det Gamle Testamentes spiseforskrifter er gennemgående billeder på hvilke falske lærere vi skal

        holde os fra (undgå at efterligne). For eksempel forbydes det at spise kamæleon, og det hebræiske ord for kamæleon og hykler er

        det samme: Vi må ikke lægge øre til hykleres undervisning (altså ikke spise den åndelige mad de serverer).

        Man måtte gerne spise dyr, der tygger drøv, for folk der ”tygger drøv” på den undervisning de får kan anbefales.

        Vi skal  gøre, som jøderne i Berøa: efterprøve undervisningen vi modtager i Guds ords lys